ZSEXIZłota StronaEmitentaZSEXIZłota StronaEmitenta

Galeria

Laureaci

Klasyfikacja "Najlepszy serwis IR" Spółki małe (spółki notowane na rynku regulowanym nienależące do indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80 oraz spółki notowane na ASO NewConnect)

LUG S.A.

Klasyfikacja "Najlepszy serwis IR" Spółki średnie (spółki giełdowe należące do indeksu sWIG80)

Agora S.A.

Klasyfikacja "Najlepszy serwis IR" Spółki duże (spółki giełdowe należące do indeksu WIG20 i mWIG40)

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Klasyfikacja "Najlepszy serwis IR" Spółki małe (spółki notowane na rynku regulowanym nienależące do indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80 oraz spółki notowane na ASO NewConnect)

LUG S.A.

Klasyfikacja "Najlepszy serwis IR" Spółki średnie (spółki giełdowe należące do indeksu sWIG80)

Agora S.A.

Klasyfikacja "Lider komunikacji online" Spółki duże (spółki giełdowe należące do indeksu WIG20 i mWIG40)

mBank S.A.