ZSEXIZłota StronaEmitentaZSEXIZłota StronaEmitenta

Laureaci

Polskie Spółki Giełdowe należące do indeksu WIG30

GRUPA AZOTY

Polskie spółki giełdowe należące do indeksu WIG50

NEUCA

Polskie spółki giełdowe nienależące do indeksów WIG30 i WIG50

AMBRA

Polskie spółki notowane na rynku alternatywnym NewConnect

LUG

Wszystkie spółki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie (w tym na rynku NewConnect)

GLOBAL CITY HOLDINGS

Raport do pobrania