ZSEXIZłota StronaEmitentaZSEXIZłota StronaEmitenta

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród Laureatom nastąpiło podczas uroczystej Gali w ramach IV Kongresu Spółek Giełdowych SEG, który w tym roku odbył się w Zamku Królewskim w Warszawie.

W ostatnim, III etapie Konkursu witryny internetowe spółek nominowanych były oceniane przez Kapitułę, której pracom przewodniczył Ludwik Sobolewski, Prezes GPW S.A. w Warszawie. 

Laureaci

Spółki giełdowe należące do indeksów WIG20 i mWIG40

PBG S.A.

Spółki należące do indeksu sWIG80

ATM S.A.

Spółki notowane na rynku alternatywnym NC

LUG

Spółki notowane na GPW nie należące do w/w indeksów

MACROLOGIC S.A.

Raport do pobrania