ZSEXIZłota StronaEmitentaZSEXIZłota StronaEmitenta

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród Laureatom nastąpiło podczas uroczystej Gali w ramach III Kongresu SEG. 

W ostatnim, III etapie Konkursu witryny internetowe spółek nominowanych były oceniane przez Kapitułę, której pracom przewodniczył Ludwik Sobolewski, Prezes GPW S.A. w Warszawie.

Laureaci

Spółki należące do indeksów WIG20 i mWIG40

CIECH S.A.

Spółki należące do indeksu sWIG80

ATM S.A.

Spółki notowane na rynku aleternatywnym NewConnect

EFICOM S.A.

Spółki notowane nie należące do w/w indeksów

HTL-STREFA S.A.

Raport do pobrania