ZSEXIZłota StronaEmitentaZSEXIZłota StronaEmitenta

Laureaci

Strona spółki dużej

Bank Zachodni WBK

Strona spółki średniej

APATOR SA

Strona spółki małej

TETA SA

Strona spółki debiutującej na giełdzie

MULTIMEDIA POLSKA SA