ZSEXIZłota StronaEmitentaZSEXIZłota StronaEmitenta

Organizator

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych to prestiżowa organizacja dbająca o rozwój polskiego rynku kapitałowego oraz reprezentująca interesy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.