ZSEXIZłota StronaEmitentaZSEXIZłota StronaEmitenta

Organizator

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych to prestiżowa organizacja dbająca o rozwój polskiego rynku kapitałowego oraz reprezentująca interesy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Partner

ECCO INTERNATIONAL COMMUNICATIONS NETWORK

Partner technologiczny

netPR.pl - technologia do budowy newsroomów, współczesnych serwisów relacji inwestorskich online i multimedialnych raportów rocznych, przygotowanych na wyzwania Mobile First Index i odpowiadających na oczekiwania inwestorów.