ZSEXIZłota StronaEmitentaZSEXIZłota StronaEmitenta

Zasady konkursu

Klasyfikacje XIII edycji Konkursu Złota Strona Emitenta

 W XIII edycji wybieramy zwycięzców w dwóch różnych klasyfikacjach.

 

Kategorie  w klasyfikacji "Najlepszy serwis IR"

  1. Spółki duże (spółki należące do indeksów WIG20 i mWIG40)
  2. Spółki średnie (spółki należące do indeksu sWIG80)
  3. Spółki małe (spółki notowane na rynku regulowanym nienależące do indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80 oraz spółki notowane na ASO NewConnect)

UWAGA! W przypadku spółek dużych i średnich badane są wszystkie spółki z tych kategorii. W przypadku spółek małych badane są tylko te spółki, które mailowo zgłoszą chęć udziału w konkursie do 30 listopada br. W przypadku zgłoszenia niewystarczającej liczby spółek, organizator konkursu może odstąpić od kontynuowania konkursu dla tej kategorii.

BROSZURA KONKURSOWA 
->POBIERZ<-
(kliknij obrazek aby pobrać)

Broszura konkursowa ZSE XIII

Kategorie w klasyfikacji "Lider komunikacji online"

  1. Spółki duże (spółki należące do indeksów WIG20 i mWIG40)
  2. Spółki średnie (spółki należące do indeksu sWIG80)
  3. Spółki małe (spółki notowane na rynku regulowanym nienależące do indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80 oraz spółki notowane na ASO NewConnect)

UWAGA! W przypadku spółek dużych i średnich badane są wszystkie spółki z tych kategorii. W przypadku spółek małych badane są tylko te spółki, które mailowo zgłoszą chęć udziału w konkursie do 30 listopada br. W przypadku zgłoszenia niewystarczającej liczby spółek, organizator konkursu może odstąpić od kontynuowania konkursu dla tej kategorii.

BROSZURA KONKURSOWA 
->POBIERZ<-
(kliknij obrazek aby pobrać)

Broszura konkursowa ZSE XIII