ZSEXIZłota StronaEmitentaZSEXIZłota StronaEmitenta

Zasady konkursu

Klasyfikacje XII edycji Konkursu Złota Strona Emitenta

 W XII edycji wybieramy zwycięzców w dwóch różnych klasyfikacjach.

 

Kategorie podziału w klasyfikacji Najlepszy serwis IR

  1. Spółki duże (spółki należące do indeksów WIG20 i mWIG40)
  2. Spółki średnie (spółki należące do indeksu sWIG80)
  3. Spółki małe (spółki notowane na rynku regulowanym nienależące do indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80 oraz spółki notowane na ASO NewConnect)

UWAGA! W przypadku spółek dużych i średnich badane są wszystkie spółki z tych kategorii. W przypadku spółek małych badane są tylko te spółki, które mailowo zgłoszą chęć udziału w konkursie do 30 listopada br. W przypadku zgłoszenia niewystarczającej liczby spółek, organizator konkursu może odstąpić od kontynuowania konkursu dla tej kategorii.

Pobierz broszurę konkursową (kliknij obrazek aby pobrać):

zse xii okladka.png

 

Kategorie podziału w klasyfikacji Lider komunikacji online

  1. Spółki duże (spółki należące do indeksów WIG20 i mWIG40)
  2. Spółki średnie (spółki należące do indeksu sWIG80)
  3. Spółki małe (spółki notowane na rynku regulowanym nienależące do indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80 oraz spółki notowane na ASO NewConnect)

UWAGA! W przypadku spółek dużych i średnich badane są wszystkie spółki z tych kategorii. W przypadku spółek małych badane są tylko te spółki, które mailowo zgłoszą chęć udziału w konkursie do 30 listopada br. W przypadku zgłoszenia niewystarczającej liczby spółek, organizator konkursu może odstąpić od kontynuowania konkursu dla tej kategorii.

Pobierz broszurę konkursową (kliknij obrazek aby pobrać):

zse xii okladka.png