ZSEXIZłota StronaEmitentaZSEXIZłota StronaEmitenta

Misja

Szanowni Państwo,

Z roku na rok nasi eksperci spotykają się z coraz wyższym poziomem stron internetowych polskich emitentów. Dużą przyjemnością było obserwowanie jak ewaluowały oceniane serwisy. Poraz kolejny, przewidziane są dwie oddzielne klasyfikacje konkursowe: "Najlepszy serwis IR" i "Lider komunikacji online", przyznamy oddzielne nagrody za serwis IR - jego funkcjonalność, zawartość i aktualność, a oddzielne za jakość i różnorodność komunikacji, jaką emitent podejmuje. Oznacza to, że jedna spółka będzie mogła zdobyć nawet dwie statuetki, jeżeli wykaże się najlepszymi wynikami w każdej dziedzinie.


W obu klasyfikacjach przewidziano 3 kategorie związane z wielkością spółki: spółki duże (spółki należące do indeksów WIG20 i mWIG40); spółki średnie (spółki należące do indeksu sWIG80); spółki małe (spółki notowane na rynku regulowanym nienależące do indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80 oraz spółki notowane na ASO NewConnect). Szczególną uwagę zwracam na trzecią grupę w konkursowej klasyfikacji, czyli spółki małe, ponieważ one chęć udziału muszą zgłosić drogą mailową. W przypadku spółek dużych i średnich badane są wszystkie spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Konkurs w obu klasyfikacjach składa się jak w latach ubiegłych, z trzech etapów, a szczegółowy ich opis wraz z kryteriami oceny znajdą Państwo w zakładce "Zasady".

Wierzę, że kolejna edycja Konkursu Złota Strona Emitenta spotka się z równie dużym zainteresowaniem jak w latach ubiegłych, , a wysiłek związany z modyfikacją stron internetowych przełoży się na zwiększenie zainteresowania inwestorów Państwa spółką. 

Zapraszam do czynnego udziału!

dr Mirosław Kachniewski

Prezes Zarządu

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych