ZSEXIZłota StronaEmitentaZSEXIZłota StronaEmitenta

Etap III

Etap trzeci polega na wyłonieniu Laureatów Konkursu, jeden Laureat w każdej kategorii z obu klasyfikacji (łącznie 6 Laureatów).

Dokona tego Kapituła Konkursowa, wyboru składu Kapituły dokonuje Organizator.

Konkurs zakończony zostaje ogłoszeniem werdyktu w dniu 3 czerwca 2020 roku podczas XII Kongresu Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych SEG.