ZSEXIZłota StronaEmitentaZSEXIZłota StronaEmitenta

Etap III

Kapituła konkursu dokonuje wyboru najlepszej spółki z każdej kategorii w każdym z klasyfikacji (czyli 6 spółek). Kapituła może podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagrody w danej kategorii w danym zakresie.