ZSEXIZłota StronaEmitentaZSEXIZłota StronaEmitenta

Etap II

Etap drugi polega na wyłonieniu trzech nominatów w obu klasyfikacji, w każdej z kategorii (łącznie 18 spółek).

Wyłonienia nominatów dokonuje Jury Konkursowe, złożone ze specjalistów z różnych dziedzin. Wyboru składu Jury dokonuje Organizator. Każdy z zespołu Jury ocenia spółki wg. kryterium zgodnego z własną specjalnością , przypisując jej ocenę punktową (0-10 pkt.).

Każda spółka w obu klasyfikacjach i w każdej z kategorii, może zdobyć maksymalnie 40 punktów (po 10 punktów w każdym z kryteriów).
Liczba uzyskanych punktów w danym kryterium to średnia arytmetyczna ocen wszystkich Jurorów danego kryterium.

Kryteria oceny w drugim etapie dla klasyfikacji „Najlepszy serwis IR”:

  1. Poprawność zastosowanych technologii i bezpieczeństwo serwisu (10)
  2. Nawigacja i mobilność serwisu (10)
  3. Design / wygląd serwisu (10)
  4. Pogłębiona analiza zawartości serwisu (10)

W II etapie w klasyfikacji „Najlepszy serwis IR” można uzyskać maksymalnie 40 pkt.

Kryteria oceny w drugim etapie dla klasyfikacji „Lider komunikacji online”:

  1. Opinia inwestora instytucjonalnego / analityka (10)
  2. Opinia inwestora indywidualnego (10)
  3. Opinia dziennikarza (10)
  4. Komunikacja telefoniczna i mailowa z inwestorami (10)

W II etapie w klasyfikacji „Lider komunikacji online” można uzyskać maksymalnie 40 pkt.