ZSEXIZłota StronaEmitentaZSEXIZłota StronaEmitenta

Etap II

Jury bada spółki, które dotarły do II etapu. Odpowiednio część jury bada spółki w jednej z klasyfikacji konkursu, a część w drugiej klasyfikacji. W efekcie dla każdej kategorii spółek i każdej klasyfikacji sporządzana jest lista 3 spółek, które osiągnęły najwięcej punktów (czyli 18 spółek).

W przypadku każdego z kryteriów w II etapie spółka może uzyskać 0-10 pkt. Maksymalnie w II etapie w każdym z zakresów spółka może zdobyć po 40 punktów.

 

Kryteria oceniane przez Jury

  1. Poprawność zastosowanych technologii i bezpieczeństwo serwisu (10)
  2. Nawigacja i mobilność serwisu (10)
  3. Design / wygląd serwisu (10)
  4. Pogłębiona analiza zawartości serwisu (10)

Kryteria oceniane przez Jury

  1. Opinia inwestora instytucjonalnego / analityka (10)
  2. Opinia inwestora indywidualnego (10)
  3. Opinia dziennikarza (10)
  4. Komunikacja telefoniczna i mailowa z inwestorami (10)