ZSEXIZłota StronaEmitentaZSEXIZłota StronaEmitenta

13. edycja konkursu Złota Strona Emitenta rozpoczęta

13. edycja konkursu Złota Strona Emitenta rozpoczęta

2 września br. wystartowała trzynasta edycja konkursu Złota Strona Emitenta. Podobnie jak rok temu, przewidziane są dwie oddzielne klasyfikacje konkursowe: "Najlepszy serwis IR" i "Lider komunikacji online".

2 września br. wystartowała trzynasta edycja konkursu Złota Strona Emitenta. Podobnie jak rok temu, przewidziane są dwie oddzielne klasyfikacje konkursowe: "Najlepszy serwis IR" i "Lider komunikacji online".
W obu klasyfikachach przewidziano 3 kategorie związane z wielkością spółki: spółki duże (spółki należące do indeksów WIG20 i mWIG40); spółki średnie (spółki należące do indeksu sWIG80); spółki małe (spółki notowane na rynku regulowanym nienależące do indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80 oraz spółki notowane na ASO NewConnect). W przypadku spółek dużych i średnich badane będą wszystkie spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Szczególną uwagę  zwracamy na grupę "spółki małe", które muszą chęć udziału w konkursie zgłosić drogą mailową do dnia 30 listopada 2019 r. 

Konkurs w każdej z klasyfikacji składa się jak w latach ubiegłych, z trzech etapów.
Podczas I etapu  strony internetowe analizowane będą z perspektywy zawartości informacyjnej strony i użyteczności serwisu oraz komunikacji z inwestorem. 17 lutego 2020 r. nastąpi ogłoszenie wyników tego etapu.

W II etapie, w każdej z klasyfikacji, ocena należeć będzie do Jurorów, którzy przeanalizują spółki pod wieloma obszarami.
Szczegółowy opis poszczególnych etapów znajduje się w zakładce "Etapy". Dodatkowo każda ze spółek będzie mogła nieodpłatnie otrzymać ekspertyzę wskazującą indywidualny rezultat na tle pozostałych emitentów zarówno po I jak i po II etapie w wyznaczonych terminach.

Podczas III etapu, analiza nominowanych spółek spoczywać będzie na barkach Kapituły Konkursu. Do udziału w pracach Kapituły zostały zaproszone nie tylko znane osobistości z rynku kapitałowego, ale i najbardziej uznani eksperci w takich dziedzinach jak grafika, komunikacja marketingowa, dziennikarstwo, ekonomia czy relacje inwestorskie.Harmonogram zasady konkursu omówione są w Broszurze konkursowej.

Regulamin Konkursu dostępny jest w zakładce "Regulamin".