ZSEXIZłota StronaEmitentaZSEXIZłota StronaEmitenta

Wystartowała XII edycja konkursu Złota Strona Emitenta

Wystartowała XII edycja konkursu Złota Strona Emitenta

To już dwunasta edycja Konkursu!
 

Podobnie jak rok temu, spółki giełdowe zawalczą o tytuł Złotej Strony Emitenta w dwóch klasyfikacjach: „Najlepszy serwis IR” oraz „Lider komunikacji online”. Oznacza to, że jedna spółka będzie mogła zdobyć nawet dwie statuetki, jeżeli wykaże się najlepszymi wynikami w obu dziedzinach.

W obu klasyfikacjach przewidziano 3 kategorie związane z wielkością spółki: spółki duże (spółki należące do indeksów WIG20 i mWIG40); spółki średnie (spółki należące do indeksu sWIG80); spółki małe (spółki notowane na rynku regulowanym nienależące do indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80 oraz spółki notowane na ASO NewConnect).
Szczególną uwagę  zwracamy na trzecią grupę kategorii konkursowej, czyli spółki małe, ponieważ one po raz pierwszy, chęć udziału muszą zgłosić drogą mailową do dnia 30 listopada 2018 r.
W przypadku spółek dużych i średnich badane są wszystkie spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Konkurs w każdej z klasyfikacji składa się jak w latach ubiegłych, z trzech etapów.
Podczas I etapu  strony internetowe analizowane będą z perspektywy zawartości informacyjnej strony i użyteczności serwisu oraz komunikacji z inwestorem. 11 lutego 2018 r. nastąpi ogłoszenie wyników tego etapu.

W II etapie, w każdej z klasyfikacji, ocena należeć będzie do Jurorów, którzy przeanalizują spółki pod wieloma obszarami.
Szczegółowy opis poszczególnych etapów znajduje się w zakładce "Etapy". Dodatkowo każda ze spółek będzie mogła nieodpłatnie otrzymać ekspertyzę wskazującą indywidualny rezultat na tle pozostałych emitentów zarówno po I jak i po II etapie w wyznaczonych terminach.

Podczas III etapu, analiza nominowanych spółek spoczywać będzie na barkach Kapituły Konkursu. Do udziału w pracach Kapituły zostały zaproszone nie tylko znane osobistości z rynku kapitałowego, ale i najbardziej uznani eksperci w takich dziedzinach jak grafika, komunikacja marketingowa, dziennikarstwo, ekonomia czy relacje inwestorskie.Harmonogram zasady konkursu omówione są w Broszurze konkursowej.

Regulamin Konkursu dostępny jest w zakładce "Regulamin".

 

Galeria