ZSEXIZłota StronaEmitentaZSEXIZłota StronaEmitenta

Zakończenie Konkursu podczas XII Kongresu Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych SEG

Data wydarzenia:
03.06.2020
00:00

Zakończenie:
03.06.2020
23:59

Konkurs zakończony będzie ogłoszeniem werdyktu w dniu 3 czerwca 2020 roku podczas XII Kongresu Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych SEG.