ZSEXIZłota StronaEmitentaZSEXIZłota StronaEmitenta

Rozpoczęcie XIII edycji konkursu

Data wydarzenia:
02.09.2019
00:00

Zakończenie:
02.09.2019
23:59
  • początek przyjmowania zgłoszeń do kategorii spółek małych
  • początek I etapu i oceny spółek z kategorii spółek dużych i średnich