ZSEXIZłota StronaEmitentaZSEXIZłota StronaEmitenta

Rozpoczęcie XI edycji konkursu

Data wydarzenia:
31.08.2018
23:00

Zakończenie:
31.08.2018
23:00
  • początek przyjmowania zgłoszeń do kategorii spółek małych
  • początek I etapu i oceny spółek z kategorii spółek dużych i średnich