ZSEXIZłota StronaEmitentaZSEXIZłota StronaEmitenta

Etap 1

Rozpoczęcie XI edycji konkursu
  • początek przyjmowania zgłoszeń do kategorii spółek małych
  • początek I etapu i oceny spółek z kategorii spółek dużych i średnich

Wydarzenie już się odbyło

Wydarzenie już się odbyło

Etap 2

Zakończenie II etapu konkursu
  • ogłoszenie wyników oraz listy spółek zakwalifikowanych do III etapu

Wydarzenie już się odbyło

Etap 3